JelentkezésTájékoztatóTesztElérhetőségekOktatókGDPR
 
Tájékoztató (vállalási feltételek)Tanfolyam részeiTanuló jogaiKötelezettségekDíjak, kedvezmények, mutatók 

Tanfolyam részei

 

A tanfolyamra jelentkezõ hallgatóknak elméleti és gyakorlati oktatáson kell részt venni. A különbözõ kategóriák elméleti és gyakorlati óráinak számát a következõ táblázat tartalmazza:

Kategóriák Alapismeretek óraszáma Jármûkezelés alapoktatás óraszáma Fõoktatás óraszámai Megjegyzés
 


 
A/1 22 óra 6 óra 11 óra  
Akorl 22 óra 6 óra 11 óra  
Ak --- 2 óra 5 óra A/1-gyel
A 22 óra 10 óra 17 óra 21 év
A --- 2 óra 5 óra A/1+ 2 év
A --- 2 óra 5 óra Ak+2 év
B 28 óra 9 óra 21 óra  

 

A tantermi elméleti oktatáson való részvétel ("B" kat: 28 óra) kötelező!

A gyakorlati képzés tanóráinak idõtartama: 50 perc

A jármûvezetõi tanfolyamok alapismereti illetve gyakorlati része egyaránt tanfolyamköteles.

A hallgató az elmulasztott foglalkozást a képzõszervvel illetve a gyakorlati oktatóval elõzetesen egyeztetett idõpontban köteles pótolni.

A vezetési gyakorlat oktatását csak a sikeres KRESZ elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

  • Gyakorlati képzés során a hallgató a képzõszervnél oktatásra használt jármûvek közül választhat. Amennyiben a hallgató a képzõszervnél foglalkoztatott gyakorlati oktatót ismeri, abban az esetben a képzõszerv vállalja, hogy a gyakorlati képzést ezen oktatónál folytathatja.

Abban az esetben, ha a hallgató a saját jármûvén kívánja folytatni a gyakorlati képzést - motorkerékpár kategóriákban - a következõ feltételek megléte szükséges motorkerékpár képzés esetén:

  • a jármû biztonságos közlekedésre alkalmas legyen
  • rendelkezzen igazolással a kötelezõ felelõsségbiztosítás meglétérõl
  • A1 , Akorl, A kategóriánál érvényes mûszaki engedély.

A tanuló és a képzõszerv a tanfolyam kezdésekor szerzõdést köz. A tanulónak joga e szerzõdés felbontása, ezt írásban az iskolavezetõ felé kell kezdeményeznie, ugyanakkor kérheti áthelyezését is más képzõszervhez.

Webtárhely